Jinchuan Machinery Limited

中国, Shanghai, No.568 jiushu road, jiuting town, songjiang
中文
Jinchuan Machinery Limited
新进添加的
柴油叉车 TCM FD30 TCM FD30 根据请求提供价格 柴油叉车 2015 3000 千克 中国, Shanghai
柴油叉车 TCM FD50 TCM FD50 根据请求提供价格 柴油叉车 2015 2800 摩托小时 中国, Shanghai
我们会回答您的问题
如何与我们联系
Kristin
Kristin
语言: 中文, 英语
+86 137 016... 显示 +86 137 0167 0323
地址
中国, Shanghai, No.568 jiushu road, jiuting town, songjiang
如何找到我们